Energielabel en EPA maatwerkadvies

Vanaf 1 januari 2008 zijn verhuurders en verkopers wettelijk verplicht een energielabel te overleggen aan de toekomstige bewoners. In het Kyoto-protocol werden in 1997 internationale afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Hieruit voorvloeiende heeft Europa regelgeving ingevoerd die voorschrijft dat voor alle woningen duidelijk moet zijn wat het energiegebruik zal zijn. De overheden verwachten dat kopers en huurders eerder zullen kiezen voor een energie zuinig huis en hopen u te stimuleren tot energiebesparende maatregelen. Met een EPA maatwerkadvies krijgt u een persoonlijk maatadvies met mogelijkheden om uw huis energie zuiniger te maken. Gezien de te verwachten grote prijsstijgingen van energie doen huizenbezitters er verstandig aan nu al te kiezen voor energiebesparende maatregelen.

Het Energielabel

Het energielabel is vergelijkbaar met bestaande energielabels voor koelkasten en wasmachines. Op basis van een berekening geeft het energielabel informatie over de hoeveelheid energie die bij normaal gebruik nodig is voor een gebouw. Daarbij gaat het om het energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. De meest energiezuinige gebouwen krijgen de letter A op het label. Een iets minder energiezuinig gebouw krijgt de letter B, enzovoort. De schaal loopt tot G voor de minst energiezuinige gebouwen. Een energielabel is tien jaar geldig. Onze makelaars zijn EPA-W opgeleid om deze gecertificeerde dienst te kunnen aanbieden. Match Makelaars voorziet uw woning van een energielabel inclusief BTW voor slechts EUR 150,=

Wanneer is een energielabel niet nodig?

  • Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht is er een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) gemaakt voor de bouwaanvraag. De EPC is net als  het energielabel 10 jaar geldig en geldt als alternatief voor het energielabel. De EPC kunt u aanvragen bij uw bouwondernemer of uw gemeente.
  • Als er tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een Energie Prestatie Advies (EPA) is afgegeven geldt dit maximaal 10 jaar lang als alternatief voor een energielabel
  • Voor monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
  • Vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m²
  • Voor nieuwe en bestaande gebouwen waarbij voor het Bouwbesluit 2003 geen energieprestatiecoëfficiënt van toepassing is. Dat zijn woonwagens, onverwarmde logiesgebouwen zoals een trekkershut of gite, gebouwen met een industriefunctie en gebouwen met een zogenaamde overige gebruiksfunctie zoals een schuurtje en garage. Tevens vallen hieronder niet permanente gebouwen zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij een school en directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen.

Appartementencomplexen

Uitsluitend indien uw complex beschikt over een gemeenschappelijk verwarmingssysteem kan worden volstaan met een energielabel voor het gehele gebouw. Ook kan het energielabel voor een appartement worden afgegeven op basis van een energielabel dat voor een ander representatief appartement is afgegeven. Als er eenmaal een eerste keuring heeft plaatsgevonden zullen de vervolgkeuringen goedkoper uitvallen. U kunt als gezamenlijke bewoners van een straat, als beheerder en/of VVE met ons hierover afspraken maken.

Kortingen

Bij 10 tot 25 woningen tegelijk krijgt u 12,5% korting Bij 25 woningen en meer krijgt u 25% korting U dient bij deze opdracht er wel rekening mee te houden dat wij dan op dezelfde dag(en) toegang moeten krijgen tot de woningen. Tevens kunnen er afspraken gemaakt worden over vervolgkeuringen tegen een gereduceerd tarief.

TIP!!

Op onze site staat onder het tabblad Energie besparen de Energie Besparings Verkenner waarin u op een zeer duidelijke en gemakkelijk wijze kunt berekenen wat de kosten en besparingen zijn van energiebesparende investeringen aan uw woning.

EPA Maatwerkadvies

Deze adviesvorm is te zien als uitbreiding op het energieprestatiecertificaat waarbij de besparingsmogelijkheden in een specifieke bewonerssituatie worden doorgerekend. Niet alleen op energetisch rendement maar ook op terugverdientijd. Er wordt gekeken naar installatietechnische en bouwkundige aspecten en ook naar binnenmilieu en comfort.

Het EPA Maatwerkadvies is niet verplicht maar moet wel voldoen aan de overheidsrichtlijn BRL 9500. Een EPA Maatwerkadvies is aan te raden bij verbouwplannen, een hoge energierekening en binnenklimaatklachten. Voor woningcorporaties en verenigingen van eigenaren is een speciale aanpak vereist die om nadere toelichting vraagt. De werkwijze voor een EPA Maatwerkadvies is globaal hetzelfde als voor een energieprestatiecertificaat. Tijdens de woningopname wordt er echter meer tijd besteed aan een persoonlijk maatadvies met specifiek op het huis toegesneden mogelijkheden om het huis energie zuiniger te maken. Het eindresultaat is een uitgebreid rapport waarin één of meerdere verbeterscenarios zijn opgenomen. Het energieprestatiecertificaat maakt onderdeel uit van een EPA Maatwerkadvies. Anders dan voorheen wordt er door VROM geen subsidie meer verstrekt op een EPA Maatwerkadvies. In plaats daarvan zullen er snel financiële prikkels komen om woningeigenaren te stimuleren hun woningen te verbeteren.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bonus/malus regeling voor de overdrachtsbelasting waarbij de aanschaf van energiezuiniger woningen wordt beloond met lagere tarieven
  • Goedkope top op hypotheken, speciaal voor energetische verbetering van woningen
  • Verhoging van de energiebelasting op gas, warmte en elektriciteit voor energieverslindende woningen

U krijgt bij het EPA Maatwerkadvies ook het Energielabel.

Prijs inclusief BTW. EUR 275,=