Match Makelaars biedt verkopers de mogelijkheid de woning te verkopen met een overbruggingsgarantie. Met een Overbruggingsgarantie worden de eventuele dubbele woonlasten aan de koper voor 1 of 2 jaar door de verkoper gecompenseerd. Zolang uw oude woning niet is verkocht ontvangt u maandelijks een compensatie. Dankzij Overbruggingsgarantie kan een koper de nieuwe woning met een gerust hart aankopen.

Met een Overbruggingsgarantie worden de eventuele dubbele woonlasten aan de koper voor 1 of 2 jaar door de verkoper gecompenseerd. Zolang uw oude woning niet is verkocht ontvangt u maandelijks een compensatie. Dankzij Overbruggingsgarantie kan een koper de nieuwe woning met een gerust hart aankopen.

Bent u koper? Bent u verkoper?

Waarom Overbruggingsgarantie®?

Zolang de eigen woning nog niet is verkocht durven veel kopers de stap naar een nieuwe woning niet te zetten. Begrijpelijk, de lasten voor twee woningen zijn voor veel mensen moeilijk te dragen. Als de verkoop van de eigen woning langer duurt dan gedacht heeft dit grote financiële consequenties. Een situatie die op dát moment niet gemakkelijk meer op te lossen is.

Koopt u met Overbruggingsgarantie dan heeft u dit risico voor een afgesproken periode (1 of 2 jaar) gedekt. Hierdoor koopt u nú uw nieuwe woning en bent u, in het geval van dubbele lasten, zeker van een maandelijkse financiële compensatie.

Het garantiebedrag staat vooraf vast

Met Overbruggingsgarantie worden de dubbele woonlasten gecompenseerd op basis van een vast percentage. Namelijk 2,5% van de koopsom van de nieuwe woning. Het garantiebedrag staat dus vooraf vast: 2,5% voor 1 jaar, 5% voor 2 jaar. Zo weten koper en verkoper dus altijd vooraf waar zij aan toe zijn. Hoe dit financieel uitpakt voor de verkoper kunt u hier berekenen. Bent u koper? Bereken dan hier uw garantiebedrag.

Hoe regelt u Overbruggingsgarantie®?

Tijdens de (prijs)onderhandelingen over de nieuwe woning wordt afgesproken óf er Overbruggingsgarantie geldt. Wordt Overbruggingsgarantie door verkoper en koper overeengekomen dan legt Match Makelaars dit vast in de koopovereenkomst. Hierna wordt alles door Match Makelaars, de notaris en het CBOV geregeld.

Wat gebeurt er nadat u Overbruggingsgarantie®  bent overeengekomen?

Nadat de koopovereenkomst door de koper en verkoper is getekend is het wachten op de overdracht van het huis (ook wel levering genoemd). De koper heeft in deze periode de tijd om de “oude” woning te verkopen. Is de “oude” woning voor de overdracht niet verkocht dan zal de Overbruggingsgarantie in werking treden:

  • Uw notaris houdt het garantiebedrag (2,5% of 5% van de koopsom) bij de overdracht in op de koopsom.
  • Het garantiebedrag gaat in depot bij de centrale depotnotaris. Uit het depot zal aan de koper maandelijks 1/12e deel worden uitgekeerd zolang de eigen woning niet is verkocht
  • CBOV controleert maandelijks of de woning van de koper nog niet is verkocht en geeft de depotnotaris opdracht tot uitbetaling.
  • Wanneer de woning van de koper is verkocht zal CBOV de eindafrekening opmaken.

Het restantbedrag gaat terug naar de verkoper

Als de woning van de koper is verkocht binnen de garantietermijn gaat het restant van het depot terug naar de verkoper. Zo levert een snelle verkoop een extra voordeel voor de verkoper op. Wilt u weten wat dit in uw situatie betekent? Bereken hier uw opbrengst.

Ga voor de voorwaarden en uitgebreide informatie over de Overbruggingsgarantie naar documenten downloaden.