28.03.2014

Wat gebeurt er met de huurprijsstijging in de sociale huurprijsklasse (zijn de huren tot € 699,48 per 1 januari 2014), de hypotheek aftrek en BTW op renovatie en verbouwingen

Een nipte meerderheid in de Eerste Kamer stemde in de nacht van dinsdag op woensdag (17-18 december) in met de maatregelen voor de woningmarkt. Dit is een uitvloeisel van de afspraken in het Woonakkoord, dat al in februari 2013 werd gesloten.

De belangrijkste afspraken uit het akkoord die het kabinet, de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben gemaakt, zijn:

- De huren stijgen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent. Deze maatregel is in juli al ingegaan. Huurders in de vrije sector (dus boven de zgn. huurliberalisatiegrens van € 699,48) krijgen niet met deze maatregel te maken.

- Huurders die er in inkomen op achteruitgaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging, dit was ook al besloten.

- Corporaties moeten meebetalen om de tekorten van de overheid op te lossen. Deze zogenoemde verhuurdersheffing wordt wel lager dan aanvankelijk de bedoeling was: uiteindelijk 1,7 miljard euro per jaar (in plaats van 2,1 miljard euro). In het debat is toegezegd dat begin 2016 wordt bekeken welke effecten de heffing heeft. Als die te schadelijk zijn, kan de heffing worden verlaagd. Ook kijkt minister Stef Blok (Wonen) naar de mogelijkheden voor een eventueel investeringsfonds, maar daar is vooralsnog maar 70 miljoen euro voor beschikbaar.

- De periode voor hypotheekrenteaftrek blijft maximaal dertig jaar. Woningkopers kunnen een tweede lening afsluiten tot de helft van de waarde van de woning. De aflossingstermijn voor deze tweede lening kan van dertig naar 35 jaar gaan. De rente die daarover wordt betaald, kan echter niet van de belastingen worden afgetrokken.

- De BTW op renovaties en verbouwingen gaat van 21 naar 6 procent. Deze maatregel is inmiddels verlengd tot eind 2014.