21.10.2009

De maanden juli, augustus en september 2009 waren top maanden voor huurwoningen. Juli 2009 brak alle records met alleen voor kantoor Rotterdam bijna 10.000 aanvragen. De tekorten aan geschikte huurhuizen laten zich nu duidelijk manifesteren. Er is de laatste jaren gebouwd voor een koopkrachtig kooppubliek en is de grondprijs te ver gestegen om nog goede betaalbare huurappartementen neer te kunnen zetten. Dit wreekt zich nu en brengt de plaatselijk economie zelfs in gevaar.

Rotterdam en Amsterdam zijn de motoren van de Nederlandse economie maar de mensen die er willen werken en wonen komen haast niet aan een geschikt huurhuis. In Rotterdam gaan bedrijven die mensen willen huisvesten nu hun heil zoeken in slooppanden en om te bouwen kantoorpanden. In de haven gaan tegelijk veel grote bouwprojecten van start gegaan waarvoor enkele duizenden mensen voor enkele jaren huisvesting nodig hebben. Deze extra druk en de toenemende vraag op de woningmarkt maakt investeren in aantrekkelijke appartementencomplexen interessant. Partijen die willen investeren kunnen bij ons kantoor terecht voor advies en begeleiding.

Momenteel werken wij mee aan diverse nieuwbouwprojecten en blijkt het prettig dat wij met onze deskundigheid exact kunnen aangeven waar de vraag zit. Wij gaan echter verder door ook te adviseren over de woonomgeving, formuleren de eisen die gesteld moeten worden aan een gebouw en sturen de architect aan. Wij willen komen tot een bevredigend eindresultaat voor de uiteindelijke gebruikers van een appartementencomplex of woonhuis . Door te voorkomen dat woningzoekers voor een ?bij gebrek aan beter? moeten kiezen kunnen mensen aan de stad gebonden worden en verbeter je het algehele woonklimaat.