06.06.2010

Als u uw te koop staande woning niet verkocht krijgt of winkels en kantoren heeft leegstaan dan kan de gemeente met het nieuwe kraakverbod de regie over uw vastgoed overnemen en zelfs een leegstandsheffing opleggen. Deze wet is uiterlijk op 1 oktober 2010 van kracht.

Het kraakverbod is op 1 juni j.l. in de Eerste Kamer aanvaardt. Door het kraakverbod kunnen krakers een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en 8 maanden krijgen. Het kraakverbod kent echter ook nadelen voor vastgoedbezitters. De nieuwe wet verplicht hen namelijk om bij leegstand snel een nieuwe huurder te vinden. Wie niet snel een nieuwe huurder vindt, moet zich na een half jaar bij de gemeente melden op straffe van een boete van € 7.500,=. De gemeente kan vervolgens het beheer over het pand overnemen en bijvoorbeeld beslissen dat er tijdelijk studenten in het gebouw komen wonen. De gemeente kan eigenaren zelfs verplichten gebouwen om te bouwen van bijvoorbeeld kantoorruimte naar woonruimte. De vastgoedeigenaar heeft dit te accepteren. Gemeenten zijn niet echt blij met de extra taak, omdat ze moeten gaan controleren hoeveel gebouwen er leeg staan en moeten bezuinigen terwijl deze taak extra geld kost. Ze overwegen daarom ook een leegstandsheffing in te voeren.

Na de melding van leegstand moet u gaan samenwerken met de gemeente. Binnen 3 maanden moet er een oplossing zijn om de leegstand tegen te gaan. Zo kan de gemeente aanbieden de omgeving op te knappen om het pand aantrekkelijker te maken, of zet de gemeente er tijdelijke huurders in. Uiteindelijk moet er na 15 maanden leegstand weer bewoning/gebruik zijn.

Momenteel worden nog veel leegstaande gebouwen via “anti-kraak” beheerders zgn. bewoond of gebruikt door er voor de sier een bankstel of bureau in te plaatsen. Dat gaat dadelijk niet meer werken en moeten eigenaren echt werk maken van de verhuur.

Hypotheekvertrekkers kunnen de eigenaren dwingen contanten bij te storten

Probleem bij een huurverlaging kan worden dat vastgoedeigenaren er financieel aan onderdoor gaan omdat de hypotheekverstrekker de financiering heeft gebaseerd op de huuropbrengst in het verleden. De hypotheekverstrekker heeft het recht te besluiten dat de financiering, die gebaseerd is op een taxatie op het moment van het aangaan van de financiering, niet meer actueel is en kan u verplichten tot een hertaxatie. Het resultaat kan zijn dat u als vastgoedeigenaar contanten moet bijstorten en indien dit niet mogelijk is mogelijk gedwongen zal worden tot verkoop. Tot nog toe kiezen eigenaren er liever voor hun vastgoed een paar jaar leeg te laten staan i.p.v. een huurverlaging door te voeren. De verkoopwaarde als belegging neemt dan immers ook af. Door te werken met lange huurvrije perioden blijft de “fictieve”waarde in de boeken net zo hoog.

Gezien de impact van deze wetgeving, gaat Match Makelaars voor vastgoedeigenaren een afdeling opzetten om leegstand vastgoed tijdelijk te verhuren. Onze klanten hebben in ieder geval nu al het voordeel dat onze makelaardij sneller verhuurd dan wie dan ook.