03.01.2010

De fiscus heeft voor 2010 de navolgende wijzigingen doorgevoerd aangaande het eigen woning bezit, verhuur, aftrek, schilderen, stukadoren, isoleren en uw hypotheek

Waardebepaling WOZ

De WOZ waarde is de waarde van uw huis zoals deze is vastgesteld door uw gemeente. Het is de grondslag voor diverse belastingen waaronder het eigenwoningforfait. De peildatum voor de WOZ is de waarde in het vorige jaar. In 2010 wordt de waarde per 1 januari 2009 genomen.

Bijtelling eigenwoningforfait

De fiscus beschouwt het genot van wonen in een eigen huis als inkomen. Hiervoor moet u bij uw inkomen een eigenwoningforfait optellen. Het forfait is 0,55% van de WOZ-waarde van uw woning. Vanaf 2010 wordt voor een deel van de woningwaarde boven de € 1.010.000,= een percentage van 0,80 gerekend. Voor woningen met een waarde onder de € 75.000,= gelden lagere percentages.

Lager BTW tarief voor schilderen, stukadoren en isoleren

Voor het schilderen en stukadoren aan huizen van 2 jaar en ouder geldt een verlaagd BTW tarief van 6%. Voorheen gold dat de woningen tenminste 15 jaar of ouder moesten zijn. Onder het lage BTW tarief van 6% vallen nu ook het laten aanbrengen van isolatiemateriaal aan dak, muur en vloer voor woningen van 2 jaar en ouder.

Hypotheeksparen

De maximale belastingvrije uitkering van een Kapitaalverzekering Eigen Woning of een Spaarrekening Eigen Woning is € 150.500,= bij 20 jaar of meer premiebetaling. Bij 15 tot 19 jaar premiebetaling is het maximum € 34.100,=. De vrijstelling bestaat ook als ten tijde van de aflossing de periode van 30 jaar hypotheek renteaftrek al voorbij is.

Aftrek rente lening voor afsluitprovisie, taxatiekosten e.d.

Per 1 januari 2010 mogen ook doorstromers op de woningmarkt de rente aftrekken over de lening die is aangegaan om bepaalde kosten ter verkrijging van de hypotheek te betalen zoals afsluitprovisie, notariskosten en taxatiekosten. Tot nu toe mochten alleen starters dat.

Bijleenregeling

Als u uw huis verkoopt mag u over het geld dat u overhoudt na verkoop van het eigen huis en aflossing van de hypotheek geen rente meer aftrekken op uw nieuwe huis. Tot 2009 gold deze regel voor 5 jaar en per 2010 is dit teruggebracht naar 3 jaar. Dus als u 3 jaar gaat huren kunt u daarna weer kopen met een volledige aftrek.  Mensen die verhuizen naar een goedkoper huis vielen tot voor kort buiten de bijleenregeling, maar die uitzondering vervalt.

Dubbele hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur

Mensen die hun oude woning niet konden verkopen, hebben maximaal 2 jaar recht op dubbele hypotheekaftrek, dus voor de oude en nieuw gekochte woning. Maar bij tijdelijke verhuur van de leegstaande woning vervalt de aftrek.

Per 1 januari 2010 komt die aftrek weer terug als de verhuur weer wordt stopgezet. De maximale termijn voor aftrek is dan nog steeds gelijk aan 2 jaar na het kalenderjaar waarin de woning is verlaten. De maatregel geldt voor 2010 en 2011.

Kamerverhuurvrijstelling

Inkomsten uit verhuur van kamers uit uw eigen huis zijn vrijgesteld tot een maximum van € 4.262,= aan bruto huurinkomsten. De kosten voor onderhoud e.d. mag u daar niet van aftrekken. Huurinkomsten uit een tweede huis vallen onder de vermogensrendementsheffing in box 3.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.belastingdienst.nl of www.minfin.nl