29.07.2014

De rentelast van een koophuis is gedaald naar het niveau van 1999. In het tweede kwartaal van 2014 betaalde een koper gemiddeld 677 euro per maand. Dat is evenveel als eind 1999. Oorzaken hiervan zijn de historisch lage hypotheekrente en de nog altijd lage woningprijs.

Dit blijkt uit doorrekeningen van financieel consumentenplatform Wegwijs.nl, dat gebruik maakt van eigen data, die van het Kadaster en data van het CBS. De maandlasten bereikten een piek in 2008. Dat jaar betaalde een nieuwe eigenaar gemiddeld 1.148 euro per maand. Begin 2014 dook die rentelast, voor het eerst sinds 1999, weer onder de 700 euro.

Volgens Olaf Geysendorpher, directeur van Wegwijs.nl, zorgt de lage rentelast automatisch voor een veel betere betaalbaarheid van koopwoningen. 'In 1999 lag het modale inkomen op 24.050 euro. In 2014 op 33.500 euro. Met rentelasten die vrijwel gelijk zijn, is een koopwoning dus ruim een kwart goedkoper geworden. De betaalbaarheid is sinds het begin van de meting in 1991 nooit beter geweest dan nu.' Ter vergelijking: iemand die in mei 2014 een koophuis kocht en de hypotheekrente tien jaar vast zette, betaalde 26,2 procent van het inkomen aan bruto rente. In mei 2008 was dit 47,2 procent.

Sinds 1 januari 2013 is iedere woningeigenaar verplicht maandelijks af te lossen op een nieuwe hypotheek, mits hij of zij in aanmerking wil komen voor fiscale aftrek. Toch vallen de gevolgen hiervan volgens Geysendorpher op dit moment mee. 'Uiteraard zorgt de verplichte aflossing voor hogere lasten. Anderzijds spaarden veel Nederlanders voorheen ook voor aflossing, alleen niet voor het volledige hypotheekbedrag.'