29.05.2010

Zowel de financiers als de beleggers hebben 3 kwartalen op rij meer vertrouwen gekregen. De trend sluit aan bij de positieve ontwikkeling van het producenten en consumentenvertrouwen. Beleggers maken zich wel zorgen over de beschikbaarheid van geschikte objecten.

Beleggers zoeken bij voorkeur langlopende huurcontracten met solvabele huurders in nieuwe, groene gebouwen op een goede locatie. Voor deze vastgoedbeleggingen stijgen de prijzen weer.  Voor het overige vastgoed blijven de prijzen onder druk staan. Er zijn duidelijke tweedelingen tussen stedelijk versus niet stedelijk gebied, kwaliteit en duurzaamheid versus veroudering, langere huurcontracten versus leegstandrisico’s. De waardeverschillen zullen verder toenemen. Het duidelijkst is dit zichtbaar bij kantoren. Er staat 6 miljoen m2 leeg die ook niet gevuld meer zal worden. Bij winkelvastgoed die niet op een A-locatie is gelegen is waarneembaar dat er geen enkel perspectief is op een verbetering van de huidige situatie. Winkels waren uitermate populair onder beleggers doch die hebben zich niet gerealiseerd dat de wereld veranderd en consumenten steeds vaker via internet bestellen.

Het gevaar van leegstand is voor zowel beleggers als financiers het grootste risico. Het tekort aan goede beleggingen zal de komende jaren alleen maar toenemen door het gebrek aan ontwikkelingen. Vastgoed dat niet aan de criteria voldoet moet aangepast worden in de prijs. Momenteel lopen de vrije huurperioden al op naar 4 jaar voor solvabele huurders terwijl er feitelijk een prijsaanpassing moet plaatsvinden. Zo kunnen rendement en risico meer in lijn worden gebracht bij verduurzaming en renovatie van een gebouw.

Voor het 2e kwartaal van 2010 verwachten financiers dat de bruto aanvangsrendementen (BAR) gelijk zullen blijven. Dit is positiever dan bij beleggers waarvan 21 procent een daling van de rendementen verwacht.

Beleggen is vooruitzien. Het blijft ons bevreemden dat ook hier vaak het kudde gedrag een enorme invloed heeft op de wijze van investeren. Bij Match Makelaars kunt u terecht voor een toekomstvisie die er niet om liegt. In de vastgoedbranche is eerlijkheid ver te zoeken en gaat het vooral om het eigen belang. Wij zijn onafhankelijk en hebben een frisse kijk op de wereld om ons heen.