17.01.2010

Na uw pensioen verandert de hypotheekrenteaftrek. Dit is waarschijnlijk de grootste financiële wijziging na uw pensioen. Het rentepercentage gaat niet veranderen en sommige mensen denken dat u bijvoorbeeld een ouderentoeslag moet betalen maar zoiets bestaat niet.

Wat wel gaat veranderen is de fiscale aftrek mogelijkheid. Het financiële voordeel is namelijk gekoppeld aan het belasting tarief dat u verschuldigd bent. Als u een verzamelinkomen heeft van 35.000 euro voordat u 65 jaar bent dan betaalt u 42 procent belasting. Voor elke aftrekbare euro krijgt u dus 42 cent terug. Als u 65 jaar of ouder bent heeft u een lager belasting tarief van 24,1 procent en krijgt u dus maar 24 cent per euro terug. Als u er vanuit gaat dat het inkomen daalt na de pensionering, dan kan de aftrek nog lager uitvallen. Daalt het inkomen bijvoorbeeld naar 17.500 euro dan is de aftrek nog maar 15,6%, ondanks dezelfde rente.