17.01.2010

Alleen in 2010 kan een aan eigen BV verhuurd bedrijfspand belasting vrij naar de BV Verhuurt u een (bedrijfs)pand aan uw eigen BV, dan moet u de ontvangen huur verminderd met de gemaakte kosten aangeven in box 1. Een boekwinst is belast. Niet alleen bij verkoop, maar ook als u het pand niet langer aan uw eigen BV verhuurt. Hoewel het vaak aantrekkelijker is om het pand aan de BV te verkopen, gebeurt dat meestal niet. De BV moet overdrachtsbelasting betalen en de aandeelhouder moet inkomstenbelasting betalen over de boekwinst. Dat loopt al snel op naar 52 procent.

In het jaar 2010 kan het pand zonder betaling van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting naar de BV worden overgeheveld. De belangrijkste voorwaarde is dat de voormalige eigenaar van het pand tenminste 90% van de aandelen in de BV bezit. De overdracht moet plaatsvinden door inbreng van het pand in ruil voor aandelen in de BV, dus niet in ruil voor een vordering.

De eenmalige regeling lijkt op een cadeautje van de overheid. Dat is het niet altijd. In sommige gevallen is de overdracht naar de BV zonder afrekening zelfs onvoordelig. Laat in 2010 uw accountant beoordelen of het verstandig is om de regeling te gebruiken. Daarna kan het niet meer!

Meer aftrekposten bij verhuur bedrijfspand aan eigen BV

De dga die besluit het pand in privé te houden, mag in 2010 12% van de netto opbrengst aftrekken. Ook kan hij vanaf 2010 gebruik maken van voordelige regelingen als de herinvesteringreserve en de kostenegalisatiereserve.

Verruimingen betalingsregeling bij einde verhuur bedrijfspand

Bij het einde van de verhuur van het pand aan de eigen BV moet belasting worden betaald over de aanwezige boekwinst. Dat moet bijvoorbeeld ook als de BV wordt verkocht of als de BV het pand niet langer huurt. Er is geen verkoopopbrengst als het pand niet wordt verkocht. Als er ook geen ander vermogen is, dan kan de aanslag niet worden betaald. In die gevallen kan gedurende 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen. Hierover moet jaarlijks heffingsrente worden betaald.

Vanaf 2010 wordt op verzoek ook uitstel van betaling verleend als er wel geld is om te betalen. Ook als de koopsom wordt omgezet in een lening aan de koper of als het pand wordt geschonken, kan een verzoek om uitstel van betaling worden ingediend.