14.02.2010

Sinds 1 januari 2010 is de vraag naar koop appartementen en eengezinswoningen bij Match Makelaars opvallend gestegen. In Amsterdam was er al vanaf november 2009 een verstekte inhaalvraag die zich in 2010 heeft doorgezet en in Rotterdam zijn januari en begin februari van 2010 uitermate goed verlopen. Kopers beslissen opvallend vlot en banken geven sneller een hypotheek.

In  2009 hebben veel kopers hun koopbeslissing uitgesteld en zijn nu weer actief op zoek naar een eigen huis. Voor 2010 is onze verwachting dat de huizenprijzen stabiel blijven. Wij zijn van oordeel dat het voor veel kopers allemaal te lang duurt om af te wachten hoe de economische situatie zich ontwikkelt . Men moet toch wonen en een dak boven je hoofd behoort nu eenmaal tot de eerste levensbehoefte. Ook zijn de banken soepeler geworden en strijden zelfs weer om de klant. Doordat er minder kopers zijn (geweest) gaan de banken weer actief werven. Er is genoeg geld beschikbaar dus de banken zijn weer actief aan het werven om klanten voor zich te winnen. Via Match Makelaars kunt u uw hypotheek zelfs al binnen 2 dagen geregeld hebben!  

Koopsubsidie pot raakt snel leeg

In 2009 hebben ca. 17.000 kopers gebruik gemaakt van de koopsubsidie regeling. Koopsubsidie is dermate populair dat al in april of mei 2010 geen geld meer zit in de pot voor de regeling Bevordering Eigen Woningbezit. De minister had in september 2009 beloofd dat er jaarlijks 16,5 miljoen euro beschikbaar gesteld zou worden voor de regeling. Maar dit budget wordt niet aangevuld als de subsidiepot leeg is. De regeling geldt overigens slechts tot 2011. Wij adviseren starters die toch al plannen hebben om te kopen snel tot actie over te gaan om nog van deze gunstige regeling te profiteren.

Kijk op deze website onder Informatie voor de uitleg over de koopsubsidie.

Financieringen met NHG in 2009 gestegen tot 97.000

In een persbericht heeft de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gepubliceerd dat in 2009 ruim 97.000 (2008: 84.000) huishoudens de aankoop of de verbetering van hun eigen woning hebben gefinancierd met NHG.

Hiervan hadden er 75.000 betrekking op de aankoop van een woning. Dat is bijna 20% meer dan in 2008. Dit betekent dat in 2009 ongeveer 4 op de 5 aankopen van woningen binnen de NHG-kostengrens zijn gefinancierd met NHG.

“Ondanks het feit dat het totaal aantal verkopen van woningen in 2009 is afgenomen, hebben meer huishoudens een eigen woning gefinancierd met NHG”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Uiteraard vanwege de toenemende behoefte aan meer zekerheden. maar niet in de laatste plaats omdat de hypotheekrente bij NHG-leningen momenteel tot 0,80% lager is.”


Verhoogde kostengrens
Per 1 juli 2009 is de NHG-kostengrens verhoogd van 265.000 euro naar 350.000 euro. Als gevolg van de doorlooptijd tussen het moment van offreren van de lening en het registreren van de melding bij NHG, laat het effect van de verhoogde kostengrens zich nog niet volledig meten. Maar nu al worden circa 1.200 nieuwe meldingen per maand verwerkt. Dit is ongeveer 70% van alle verkopen in dit segment. Ongeveer 15% daarvan heeft betrekking op een nieuwbouwwoning.


Minder gedwongen verkopen
In 2009 heeft NHG in totaal 763 declaraties ontvangen in verband met een gedwongen verkoop met verlies. Dat is ruim 17% minder dan in 2008 (927). In 1 op de 3 gevallen werd de gedwongen verkoop veroorzaakt door echtscheiding. In slechts 1 op de 10 gevallen was werkloosheid hiervan de oorzaak.

“Het aantal veilingen van woningen is in 2009 blijkens de cijfers van het Kadaster weliswaar gestegen”, stelt Karel Schiffer, “maar kennelijk geldt die stijging uitsluitend ten aanzien van woningen die niet zijn gefinancierd met NHG.”


Meer betalingsachterstanden
Tegenover de daling van het aantal verliesdeclaraties, staat dat het aantal geregistreerde betalingsachterstanden ten aanzien van leningen met NHG in 2009 in vergelijking met 2008 is toegenomen met 28%.

Karel Schiffer: “Tegen de achtergrond van de toegenomen werkloosheid valt de groei van het aantal betalingsachterstanden reuze mee. Wel houden we er nog steeds rekening mee dat deze groei kan leiden tot een toename van het aantal gedwongen verkopen.”


Waarborgfonds
Ultimo 2009 staat NHG borg voor 110 miljard euro aan hypothecaire leningen van 815.774 huishoudens met een eigen woning. Het waarborgfonds waaruit de verliezen in verband met gedwongen verkopen worden betaald, is in 2009 gegroeid van 520 miljoen euro naar 580 miljoen euro.


NHG
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigen woningbezit in Nederland. Het WEW verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Indien de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,80%.
 

Kijk op deze website onder Informatie en dan onder koopsubsidie voor meer informatie over de NHG, Starterslening en Koopsubsidie.