24.12.2015

De huizenmarkt was in 2015 radicaal anders dan de jaren ervoor. Zelfs de rush eind jaren 90 haalt het niet bij wat we nu zien gebeuren. De vraag naar een huis is zo groot dat we van een inhaalslag kunnen spreken. Afgelopen juli zagen we dat nieuwe huizen in het aanbod binnen enkele dagen werden verkocht en vaak ook boven de vraagprijs. In november 2015 werd het hoogste consumentenvertrouwen gemeten en leek de vraag te exploderen. Waren we in Amsterdam al langer gewend dat veel mensen zich staan te verdringen bij een bezichtiging, nu kwam ook in Rotterdam de eerste bezichtiging waarbij er meer dan 100 kandidaten op een koopwoning af kwamen. De oorzaak van de stijging in de vraag zit niet alleen in de lage hypotheek rente maar komt vooral doordat er geen huuraanbod meer is. Nederland zit vol en de druk op de steden zal alleen maar toenemen. Lees verder wat onze visie voor de komende jaren is

Het tekort aan huurwoningen is zo groot geworden dat we bijvoorbeeld voor een 2 kamer appartement van 560 euro per maand in de Rotterdamse wijk Blijdorp afgelopen november alleen al in de ochtend maar liefst 450 aanvragen kregen. Telefonisch was ons kantoor zelfs niet meer bereikbaar. Bij een deel van de zoekers merk je dat er wanhoop is omdat ze telkens naast het net vissen. Het tekort blijft maar oplopen doordat er nauwelijks gebouwd wordt. Voorspellingen geven aan dat er een miljoen huishoudens bijkomen de komende 25 jaar. De druk komt vooral op de grotere steden en Westen van het land te liggen. Door dit tekort aan huur verschuift een deel van de vraag naar een koophuis. Kopen is sinds 2014 goedkoper geworden dan huren. De lage rentestand zal de komende jaren aanhouden is de verwachting. Als tijdens de crisis jaren de rente hoog had gestaan waren de huizenprijzen niet met ca. 25% gedaald zijn maar was een halvering of nog erger niet uitgesloten. Toekomstige prijzen: Door te hoge grondprijzen kunnen er nauwelijks huurwoningen gebouwd worden. De prijs om een huis te bouwen zijn al jaren stabiel en kunnen zelfs nog iets dalen door lagere grondstofprijzen. Indien de overheid geen beleid gaat voeren wat gericht is op het betaalbaar houden van de kostprijs zal er een infarct op de huizenmarkt komen. Dit zal betekenen dat de prijzen navenant kunnen gaan stijgen. Dat is slecht voor Nederland en haar economie want er zal een steeds groter deel van het inkomen opgaan aan woonlasten en nadelig voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. Schaarste laat zich gelden en je ziet nu al de voorspelling dat de prijzen in Amsterdam tussen 2013 en 2018 kunnen gaan verdubbelen. In een stad als Rotterdam heb je grote verschillen. De drie meest populaire wijken (Kralingen/Centrum/Provenierswijk) zullen de grootste prijsstijging laten zien. Hier kunnen de prijzen tot wel 50% omhoog schieten. Er zijn echter ook wijken waarbij er weinig tot geen opwaartse druk te verwachten is omdat er gebrek aan aantrekkingskracht is danwel er potentieel te weinig kopers zijn met voldoende draagkracht om een hypotheek te kunnen aanvragen. Rotterdam biedt voor nieuwbouw het grootste potentieel aan huurders en kopers. Dit komt door groot gebrek aan kwalitatief hoogwaardige woonruimte en woonomgeving. Van de bevolking is momenteel 44.3% actief op zoek naar een beter alternatief en 80% geeft aan een verhuiswens te hebben. Oorzaak ligt o.a. in het relatief grote aantal woningen die in het bezit zijn van corporaties. Hierin zitten vaak medebewoners waarmee men zich niet kan vereenzelvigen of overlast van ondervindt, gebrek aan onderhoud en algehele slechte conditie van de woning. Dit biedt kansen voor beleggers die in een stad als deze willen investeren. Het potentieel aan kandidaat huurders is hoog, vele soorten woonruimten die de doelgroepen zoeken is in zijn geheel niet aanwezig en de prijzen en vraag zijn al jaren stabiel stijgend. Tel daarbij op de toename van het aantal huishoudens, de stijgende aantrekkingskracht van de stad en het wegvallen van de corporaties die ?gesubsidieerd? konden bouwen en je hebt de ideale mix voor een uitstekend renderende belegging. Nu investeren in vastgoed als belegging is voor mensen die geld over hebben een aanrader. Wilt u meer informatie over beleggen in huurwoningen kijk dan op www.quintruss.nl Volgend jaar gaan we publiceren waar de meeste vraag zit en geven we voor Rotterdam en haar randgemeenten aan wat de meest gevraagde locaties zijn. Is een interessante lijst voor kopers want zo kun je goed bepalen waar je ook weer gemakkelijk je huis kunt verkopen.