We hebben een groot aanbod aan huurwoningen. Huren biedt u flexibiliteit. Na een vaste periode kunt u binnen een maand opzeggen. Huren via onze makelaardij is veilig want onze verhuurders voldoen aan de door ons gestelde normen en worden gecontroleerd. Bovendien kan alleen een gecertificeerde makelaardij zich verzekeren tegen mogelijke beroepsfouten. Dit benadrukken we maar eens want er worden via internet veel mensen opgelicht door particuliere verhuurders en zgn. verhuurbemiddelaars.

Met een huurwoning bent u flexibeler, loopt u minder risico en heeft u na de minimale huurperiode een korte opzegtermijn zodat u zonder zorgen snel kunt verhuizen. Tevens zijn het onderhoud en de onroerend zaakbelasting voor rekening van de eigenaar.

Als je de maandlasten naast elkaar legt van een vergelijkbare huur- en koopwoning dan is momenteel in veel gevallen de huurwoning voordeliger dan de koopversie. Voor de lange termijn is een koopwoning interessanter omdat u als het ware verplicht spaart en de woning geheel uw eigendom zal worden.

Hoe kunt u op een woning reageren

Huren via Match Makelaars is erg eenvoudig. Ons totale en actuele aanbod staat op onze website. Als u een interessante woning in het aanbod heeft gezien maakt u bij voorkeur telefonisch een afspraak voor de bezichtiging. Woningen kunnen niet ongezien gereserveerd en gehuurd worden. Reageren per mail is ook mogelijk maar bij geliefde woningen krijgen wij wel tot 100 mails per dag binnen die onmogelijk allemaal snel beantwoord kunnen worden. In dat geval gaan de kandidaten die telefonisch reageren altijd voor.

Tijdens de bezichtiging krijgt u bij interesse in de woning van onze makelaar een “Aanvraagformulier Huurwoning”. Dit formulier moet u binnen twee dagen compleet ingevuld en v.v. de verzochte documenten bij ons kantoor inleveren. De twee dagen termijn geldt voor de populaire woningen waar meerdere huurders tegelijk voor in aanmerking willen komen. Vervolgens worden uw gegevens door ons geanalyseerd en krijgt u binnen enkele dagen bericht of u de woning kunt gaan huren.

Eisen aan uw inkomen

De standaard inkomenseis is 4 keer de maand huur bruto. Dus als u een woning van € 500,= per maand wilt huren moet u tenminste € 2000,= per maand aan bruto inkomen kunnen overleggen. Aanvullende of afwijkende inkomenseisen, eventuele borgstellingen staan in de omschrijving aangegeven. Op slechts een enkele woning is huurtoeslag mogelijk. Indien huurtoeslag mogelijk is staat dit expliciet in de omschrijving aangegeven. Tevens kunnen er van overheidswege aanvullende eisen gesteld worden waaraan u moet voldoen om een huisvestingsvergunning te krijgen. Kijk onder Nieuws op onze website voor de nieuwe eisen die gesteld worden aan het huren van een corporatie woning die niet in de vrije sector valt. U mag voor een dergelijke woning in 2011 niet meer dan € 33.614,- per jaar verdienen.  

Zelfstandig ondernemers

Huren en kopen is voor zelfstandig ondernemers (die nog geen drie jaar bestaan) moeilijker dan voor een “gewone” werknemer. Om te kunnen huren dient u de jaarrekening of aangifte IB over de laatste twee jaar te kunnen overleggen en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel. Wij weten dat het lastig is om uw privé gegevens vrij te geven maar u moet begrijpen dat we voor de verhuurder een solvabele huurder zoeken die aan zijn verplichtingen zal gaan voldoen. Startende ondernemers en ondernemers met onvoldoende solvabiliteit kunnen als extra zekerheid om een bankgarantie van 6 maanden gevraagd worden.

Studenten

Er zijn regelmatig woningen beschikbaar voor studenten die alleen of met een groep willen huren. Als een verhuurder op voorhand aangeeft dat studenten geen probleem zijn dan vermelden we dit in de omschrijving. We kunnen niet altijd direct aangeven of een woning wel of niet beschikbaar is voor studenten. Bel ons even op als je een woning in het bestand hebt gezien om na te vragen of deze voor studenten beschikbaar is. Door het veelal te lage inkomen van een student zijn er twee mogelijkheden om een woning te huren.

Akte van Borgtocht

De ouders stellen zich voor de complete duur van de huurovereenkomst garant voor de naleving van de huur betalingen en bepalingen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.

Ouder wordt huurder

In het geval de ouder(s) de huurovereenkomst op hun naam nemen maken wij een clausule waarin geregeld staat dat de te huren woning met toestemming mag worden onderverhuurd aan de student. In het geval er meerdere studenten één woning willen huren kan deze huurovereenkomst slechts op naam komen te staan van één ouder die voor de betaling en ondertekening zal zorg dragen. Let er wel op dat er met de studiefinanciering goede afspraken gemaakt moeten worden om achteraf niet gekort te worden.

Gratis E-mail Service

Om op de hoogte te blijven van het nieuwste aanbod in huur- en koopwoningen hebben we een handige gratis e-mail service. Op basis van de door u opgegeven zoek criteria sturen wij een mail met de nieuw toegevoegde woningen. Om gebruik te maken van deze service kunt u zich via homepage aanmelden en krijgt u bij de eerstvolgende woning direct een melding doorgestuurd.

Als u een woning heeft gevonden en geen mails meer wenst te ontvangen moet u eerst inloggen om af te kunnen melden.

Kosten bij huur

U treft bij Match Makelaars geen fictief aanbod om u te verleiden tot zogenaamde inschrijfkosten of onnodig dure telefoonnummers. Voor iedere woningen betaalt u via de Match Makelaars vestiging de eerste maand huur en de eventuele borgstelling. Als we het beheer voeren dan zal de huur via een automatische incasso maandelijks van uw rekening worden afgeschreven. Als we de woning niet in beheer hebben staan gaat u in het vervolg rechtstreeks aan de verhuurder de huur overmaken. De bemiddelingskosten die u moet voldoen staan bij iedere woning vermeld zodat u precies kunt uitrekenen wat uw eerste betaling zal zijn.

Onderhoudsklachten

In uw huurovereenkomst staat waar u naar toe moet bellen als er onderhoudsklachten in de woning zijn. Van de grote verhuurders heeft u via ons een ordner gekregen. Hierin staat aanvullende informatie hoe te handelen bij klachten met bijbehorende servicenummers maar ook hoe u eventuele vergoedingen kunt krijgen bij woningverbetering. In vrijwel alle gevallen kunt u bij klachten aan de lift en bij verstoppingen rechtstreeks contact opnemen met de lift onderhoudsdienst en riool ontstoppingsservice.