Of u nu met 1 of 1.000 woningen het beheer wenst uit te besteden aan een professionele Vastgoedmanager dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij denken nog echt met u mee, hebben de benodigde kennis over huurders in huis en kunnen door analyse en toekomstvisie een wezenlijke bijdrage leveren om uw huurinkomsten zeker te stellen.

Een tevreden huurder is meer waard dan menig vastgoed eigenaar beseft. Een maand leegstand staat gelijk aan al uw huurverhogingen in 8 jaar. Als uw beheerder dus niet optimaal presteert kost dit handenvol geld. Beheerders hebben vaak problemen met verhuren omdat de organisatie gericht is op de interne processen. Match Makelaars heeft eerst in 10 jaar tijd de verhuuractiviteiten geoptimaliseerd en is later met het beheer begonnen om zo een complete en uitstekende dienstverlening te kunnen waarborgen. De Match Makelaars website behoort tot de drukste in de makelaardij en het aanbod komt op zoveel mogelijk landelijk werkende internetsites. Door deze strategie krijgen wij bij een populaire woning binnen een halve dag tot wel 200 aanmeldingen voor een bezichtiging.

Kennis is Macht

Onze organisatie stelt zich op het standpunt dat u volledig moet kunnen profiteren van de aanwezige marktkennis, inzicht in demografische factoren danwel vastgoedontwikkelingen en kunt vertrouwen op onze huisvestinganalyse, benchmark en audit. Buiten financieel, administratief en juridisch beheer begeleiden wij (her) ontwikkelingen, verzorgen inkoop, nieuwbouwverhuur en leveren facilitaire diensten. Bovenal moet vastgoed blijven aansluiten bij de vraag uit de markt. Op dit punt zijn wij ijzersterk en betrokken. Met onze kennis en visie kunt u de huurder van morgen ook naar tevredenheid blijven bedienen en neemt u een voorsprong op uw concurrenten.

Beheer voor de Particulier

Voor de particuliere verhuurder hebben wij een beheerpakket waarbij wij zorg dragen voor de financiële en administratieve beheer, incasso en verwerken de onderhoudsklachten. De huurincasso verloopt via onze derden gelden rekeningen en u krijgt de huur iedere maand netjes doorgestort. Wij beoordelen een onderhoudsklacht op zijn authenticiteit en vragen bij grotere bedragen eerst uw toestemming voor reparatie. Van alle voorkomende klachten hebben wij lijsten waarin staat welke kosten voor de huurder en welke voor de verhuurder zijn. Wij beseffen maar al te goed dat u de kosten zo laag mogelijk wenst te houden. Als een huurder heeft opgezegd gaat de woning direct in het beschikbare aanbod. Bij de selectie van een nieuwe huurder doen wij, zoals onze klanten als jaren gewend zijn , een zorgvuldige selectie en worden de antecedenten nagelopen. Een credit check is onderdeel van de standaard procedure. Wij krijgen de laatste tijd opvallend vaak letterlijk en figuurlijk huilende verhuurders en huurders aan de telefoon die zijn opgelicht door verhuurbemiddelaars. Alleen makelaars die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties VBO, LMV of NVM kunnen zich verzekeren tegen aansprakelijkheid en zijn aangesloten bij de geschillencommissie.

Beheer van een portefeuille

Wij bieden kennis van zaken in alle levensfasen van het onroerend goed en beheersen alle facetten waarmee wij kunnen bijdragen aan het commercieel succes van uw vastgoed. Met onze software kunt u real time op de hoogte blijven van de status van uw onroerend goed door bij ons in te loggen. Er zijn per object duidelijke rapportages te maken met de huurinkomsten, leegstand,  achterstanden, rendementen t.o.v. de investering of marktprijs en kosten versus de opbrengen. De huurincasso, verhoging, facturatie etc. verloopt geheel geautomatiseerd. Per object kunnen ook alle relevante zaken zoals wie doet het onderhoud, sleutelbeheer, WOZ bijdrage, verzekeringen, kadastrale kaarten, servicekosten, btw, verstuurde documenten, correspondentie etc.. worden vastgelegd. Natuurlijk kunnen wij ook op uw software werken.

Wij onderscheiden 3 vormen van Management

  1. Asset Management
    Advisering van strategische aard en gericht op portefeuille samenstelling, rendementscriteria en aan- en verkoopbeleid. Om te komen tot een optimalisatie van risico, financiën en rendement.
  2. Portfolio Management
    Gericht op complexbeleid (huurbeleid, onderhoud e.d.) en relatiebeheer naar huidige en toekomstige huurders.
  3. Vastgoed Management
    Bij Operationeel Property Management richten wij ons op de dagelijkse administratieve, technische, promotionele en commerciële activiteiten. Wij zorgen ervoor dat uw vastgoed optimaal presteert aan zowel de kosten als opbrengst zijde.

Beleidsplannen

Middels een beleidsplan kunnen wij een visie opstellen voor uw vastgoed op de (middel) lange termijn. Hierbij signaleren wij o.a. de ontwikkeling en trends in de marketing en techniek, sterkte/zwakte analyse van factoren die van invloed zijn op het object en het ideaal typische van het object zodat er een beleidsvisie geformuleerd kan worden.

Onderhoud

Voor het onderhoud is het belangrijk een overzicht te krijgen van de benodigde kosten op de korte en (middel) lange termijn. Voor complexen en clusters leveren wij meerjaren onderhoudsbegrotingen en verkrijgt u inzicht in de te verwachten uitgaven. Het niet op tijd ingrijpen bij onderhoud kan leiden tot onnodig hoge kosten. Om het meerjarenplan en beleidsplan jaarlijks bij te stellen maken wij een jaarplan. Dit is een concreet actieplan met bijbehorende begroting per jaar.

Registratie Klachten

Een goede klachtenregistratie is van essentieel belang voor een correct georganiseerde klachtenafhandeling. Het aantal klachten en de afhandeling hiervan toont immers de tevredenheid van de huurders. Een goede vastgoedmanager heeft deze zaken goed voor elkaar.

Nieuwbouw Advies

Zeker voor nieuwbouw geldt dat wij een van de weinige partijen in Nederland zijn die precies kunnen voorspellen of een project succesvol zal worden. Een succesvol project is afgestemd om de omgeving en zijn toekomstige bewoners. Hierbij spelen factoren zoals een goede architectuur, inrichting van de buitenruimte, prijsvorming gericht op de locatie, kwaliteit en indeling een cruciale rol. Onze makelaars zijn continu op de hoogte van alle woonwensen door de diversiteit in ons aanbod. Wij kunnen exact kunnen aangeven wat goede en minder goede projecten zijn. Door dit verregaande inzicht kunnen wij al vanaf de tekentafel bepalen hoe u het ontwerp moet aanpassen naar de behoefte van de afnemer. Verder bepalen wij de huursommen volgens het puntensysteem en het maximaal haalbare voor niet-geliberaliseerde woningen, adviseren bij de afwerking van de woning, verzorgen de promotionele activiteiten, maken brochures en leveren duidelijke marktonderzoek rapporten met kerncijfers waarover geen twijfel kan bestaan.

Nieuwbouw Verhuur

Met duizenden mensen die in onze database staan ingeschreven kunnen wij direct de doelgroep bereiken en via het internet hebben wij het grootste bereik in de makelaardij. Wij doen er alles aan om het project al voor de oplevering volledig verhuurd te hebben. Wij wachten niet af maar zoeken de klant actief op.

Woningen voor Senioren

Match Makelaars is een specialist op het gebied van comfortabel en veilig wonen voor 50 plussers. De woningmarkt gaat ingrijpend veranderen en daar spelen institutionele beleggers en woningbouwcorporaties nog niet genoeg op in. Wij kunnen met onze adviezen o.a. helpen bij het beheer, de verwerving van toekomstbestendige complexen en uitwerking van bouwplannen. Meer informatie kunt u vinden onder de dienst Seniorkeur.