Sinds 2009 heeft Match Makelaars ook winkels, bedrijfsruimte, kantoren en beleggingen in het aanbod. We zijn door onze vele relaties in staat om u volledig behulpzaam te zijn bij verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur en nieuwbouwontwikkeling. Starters hebben onze speciale aandacht omdat we goede ideeën willen ondersteunen en de locatie allesbepalend kan zijn voor een succesvolle start.

Anders dan gebruikelijk in de BOG markt gaan we voor een optimale presentatie van uw vastgoed object. We lopen bovendien niet weg voor de “kleine” transacties zoals winkels en bedrijfsruimten. Juist het MKB is de banenmotor van Nederland en heeft recht op een goede service van de makelaar. Onze tarieven zijn aantrekkelijk en staan vermeld bij de diverse diensten.

Verkoop

We verkopen graag uw commercieel onroerend goed. Buiten de verkoop van een leegstand object aan een eindgebruiker hebben wij door onze verhuuractiviteiten contact met ca. 1200 grote en kleine beleggers die verhuurde objecten kopen. Dit maakt de scoringskans voor een snelle en geslaagde transactie groter dan normaal. Voor ons is samenwerking met andere makelaars geen enkel probleem dus als u uw kansen wilt spreiden dan staan we er voor open. Tarief bij verkoop is 1,7% courtage exclusief btw

Beleggingen

TIP! We hebben twee buitenlandse investeerders die voor enige honderden miljoenen euro’s op de Nederlandse markt aankopen willen doen. De te selecteren objecten moeten een langdurige huurovereenkomsten hebben waarbij de huurders zeer kredietwaardig zijn.

Renovatiepanden

Er is nog steeds veel vraag naar panden die gerenoveerd moeten worden. Dit kan van een woonobject tot de herontwikkeling van een kantoorgebouw.

Aankoop

Het aankopen van commercieel onroerend goed vergt kennis van de markt en inzicht in de toekomstige vraagontwikkeling. Bij winkels buiten A locaties neemt het aanbod alleen maar toe en dalen de prijzen, bij kantoren staat 6 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg en heeft een afwaardering van 25% nog niet plaatsgevonden en bij bedrijfsruimten is de prijs geheel afhankelijk van de locatie. De prijs is afhankelijk van de gebruiksmogelijkheden, functionaliteit, uitstraling en locatie. We beoordelen of de gestelde prijzen reëel gesteld zijn, doen de onderhandelingen en controleren de af te sluiten contracten. Tarief bij aankoop is 1.5% courtage exclusief btw

Verhuur

Voor het verhuren bieden we een realistisch prijsadvies, stellen de huurovereenkomst op, doen een credit check op de huurder (we hebben een controlemogelijkheid van particulieren en bedrijven), beoordelen haalbaarheid bedrijfsplannen van huurders en verzorgen de presentatie op het internet. Tarief bij verhuur is 1,5 maand huur exclusief btw

Aanhuur

Wist u dat u soms een jaar huur voor niets kunt krijgen? We onderhandelen over de prijs, beoordelen de betrouwbaarheid van de verhuurder (wat in een later stadium immens belangrijk kan zijn), controleren de contracten en het bestemmingsplan. We kennen de locaties die voor u prijstechnisch maar ook qua locatie interessant kunnen zijn. Tarief bij aanhuur is 1 maand huur exclusief btw

Advies voor starters

Buiten het aanbieden en zoeken van onroerend goed kunnen we starters behulpzaam zijn bij het zoeken naar een goede locatie. De informatie van makelaars is vaak mooier voorgesteld dan de waarheid. Zelfs in een straat kan de locatie van een winkel uitmaken of u succesvol gaat worden of dat u een marginaal bestaan gaat lijden. Mogelijk kan de keuze voor een locatie op een betere stand, waar ook een hogere huur tegenover staat, essentieel zijn voor een succesvolle onderneming. We hebben de benodigde kennis van de winkelstraten, looproutes, kantoor en bedrijflocaties. Denk ook eens aan de gesubsidieerde mogelijkheden die gemeentelijke overheden en woningbouwcorporaties bieden. U krijgt huurkortingen, renteloze leningen of simpelweg geld met het doel om bepaalde woonwijken aantrekkelijker te maken. Wellicht past uw bedrijf hier tussen en kunt u zo de aanvangskosten laag houden.

Taxatie

U kunt bij ons terecht voor taxaties van commercieel onroerend goed, complexen en vastgoedportefeuilles. Deze taxatietarieven zijn afhankelijk van het project en dus op aanvraag.